Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Przeczytaj więcej o Polityce prywatności

Regulamin

Domki u Adasia

Należność za pobyt

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu z przyczyn niezależnych od gospodarza opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

Po przybyciu do domku należy niezwłocznie sprawdzić zgodność wyposażenia z pisemnym zestawieniem i wskazać ewentualne braki lub uszkodzenia. Należy zapoznać się też z regulaminem i podpisać go oraz przekazać gospodarzom, którzy mają prawo do jego weryfikacji. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie, np. w dniu wyjazdu, nie będą uwzględniane.

W dniu przyjazdu prosimy o wypełnienie formularza meldunkowego.

Domek wyposażony jest w sprzęt AGD i RTV. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu.

Domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, niż zostało to zgłoszone w rezerwacji.

W momencie przekazania przez nas klucza do domku stają się Państwo jego gospodarzami. Jeżeli Państwo sobie życzą aby domek w czasie nieobecności został posprzątany po 7 dniach pobytu prosimy o oddanie klucza gospodarzom.

Osobom trzecim nie udzielamy żadnych informacji na temat danych personalnych i pobytu naszych gości. Jednak jesteśmy zobowiązani do zameldowawnia każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość. Pozostawione rzeczy Rzeczy pozostawione w obiekcie przechowywane są przez okres jednego miesiąca a następnie zostają zniszczone. 

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Pozostawione rzeczy

Rzeczy pozostawione w obiekcie przechowywane są przez okres jednego miesiąca a następnie zostają zniszczone.

Regulamin porządku domku

 1. Goście zobowiązni są dbać o czystość i właściwy stan chatki i otoczenia oraz dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, korzystanie z chatki w sposób nieuciążliwy dla pozostałych mieszkańców i sąsiadów. 2.
 2. Goście powinni natychmiast poinformować pana Adama Pietrzaka tel. 504-074-280 o ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych po przyjeździe.
 3. Goście są zobowiązani wpłacić panu Adamowi Pietrzak lub osobie przez niego wskazanej kaucję zwrotną (w wysokości 400,- PLN) na pokrycie ewentualnych, wyrządzonych przez siebie szkód /mowa o zgubionych kluczach, zniszczonym wyposażeniu domku itp./, nieuzasadnionej interwencji ochrony lub na sprzątanie pozostawionego w chatce bałaganu.
 4. Zabronione jest korzystanie z domku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności składowanie w nim materiałów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mogących przyczynić się po powstania szkód materialnych.
 5. Goście mają bezwzględny obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych.
 6. Zabronione jest używanie znajdujących się w domku instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia.
 7. Goście proszeni są o nie chodzenie po domku w butach na wysokim obcasie, w butach narciarskich, łyżwach czy rolkach itp., oraz o nie pisanie czy też nie rzeźbienie po ścianach.
 8. Goście zobowiązni są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 9. Zabronione jest wyrzucanie przez okna śmieci, odpadów itp. Butelki plastikowe i szkło uprzejmie prosimy wrzucać do specjalnych pojemników, a tylko papierowe można spalić w kominku.
 10. W razie awarii lub innego nagłego zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia, Goście mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia właściciela w razie konieczności wezwania odpowiednich służb lub alarmu.
 11. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby poniżej 18-tego roku życia ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 12. Pierwszy dzień pobytu w domku zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy ostatniego dnia pobytu o godzinie 10.00.
 13. Najpóźniej 24 godziny przed opuszczeniem domku należy podać konkretną godzinę wyjazdu p. Adamowi. Przed wyjazdem należy pozostawić domek uprzątnięty. Jeżeli chatka zostanie pozostawiona w bałaganie zostanie odliczona od kaucji kwota na sprzątanie domku w wysokości 50,- PLN.
 14. Zabrania się wynoszenia wyposażenia poza domek.
 15. Dla gości przebywających dłużej niż jeden tydzień wymiana pościeli odbywa się co 7 dni.
 16. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach domku.
 17. Do domku przynależane są dwa miejsca parkingowe.
 18. Domek przeznaczony jest od 1 do 6 osób, ewentualnie po uzgodnieniu może w nim przebywać do 8 osób.
 19. Nieuzasadnione użycie alarmu to koszt 40,- PLN i powoduje przyjazd grupy interwencyjnej SEZAM.